.

Czy znasz najnowsze badania naukowe dot. DEPRESJI?

Polskie Towarzystwo psychiatryczne  potwierdziło, że koncepcja o braku serotoniny jest nieaktualna –  co się w związku z tym zmieniło w zakresie pomocy chorującym na depresje?

Czy zweryfikowałeś swoją wiedzę w tym zakresie ?  

 

Dla kogo to szkolenie ? 

bliskich osób chorujący na depresję 

 studentów

psychologii i innych kierunków humanistycznych

 

ale i Dla chorujących na depresję

KIM jestem, że miałbyś dedykować swój czas i uczyć się ode mnie?                     Myślę, że to ważne:

Nie jestem lekarzem psychiatrą, ale min. we współpracy z zaprzyjaźnionym psychiatrą, w poczuciu bezpieczeństwa odstawiłam leki antydepresyjne po 8 latach ich regularnego zażywania… Tak, byłam pacjentką z diagnozą depresja. Czas trudny – jakim było chorowanie, dziś chcę przekuć na coś dobrego, np. edukację!

 

Justyna Honorata Kiełpińska 

Założycielka Fundacji Wspierającej Skuteczne Wyjście z  Depresji. Psycholog  z blisko 20-letnim stażem pracy, terapeuta integrujący różne podejścia terapeu tyczne, jak terapia poznawczo-behawioralna, ericsonowska, NLP, Gestalt, tera pia schematów, terapia traumy, terapia skoncentrowana na współczuciu (CFT),  Time Perspective Therapy (TPT), terapia skoncentrowana na emocjach (EET),  terapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR). Stosuje także elementy bioener goterapii Alexandra Lowena, Life Flow Therapy, Totalnej Biologii oraz hipnozy. 

Od 2011 realizuje się także jako międzynarodowy coach ICC i dyplomowany  coach ICF. A od 2014 jest terapeutą ustawień Hellingerowskich. W 2019 roku  zdobyła uprawnienia nauczyciela Soul Body Fusion. Szczególnie bliskie jej ser cu są wszelkie metody pracy z ciałem, w tym Rio Abierto Italia, Sistema per  I’integrazione corpo – mente – spirito, którego autorami są Claudia Casanovas,  Maria Clotilde Robustelli i Vincenzo Rossi, Pesso Boyden System Psychomotor  (PBSP), terapia tańcem Marii Skomer, Anny Pohlmann, Detlefa Kapperta, Da nuty Koziełło i Zuzanny Pędzich. 

Specjalizuje się w skutecznym wyjściu z depresji, co według jej metodologii  oznacza nie tylko pozbycie się objawów depresji (farmakoterapia), ale dotar cie do jej przyczyny (terapia) oraz zainwestowanie w  rozwój osobisty (co aching), by zdobyć zaufanie do siebie i umiejętności radzenia sobie przed jej  nawrotem.

Od 2018 roku realizuje z sukcesem autorski PROGRAM SKUTECZNEGO WYJ ŚCIA Z DEPRESJI, tj. AKADEMIĘ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI. Więcej: www. kielpinska.com.

Jeśli masz pytania, na które chciałbyś abym odpowiedziała na szkoleniu a tym samym zaplanowała przestrzeń na tą konkretnie odpowiedź – napisz do mnie i zadaj je wprost. Dzięki temu szkolenie to będzie jeszcze mocniej wartościove dla Ciebie!

Zapraszam do zadawania pytań przez formularz:

11 + 6 =