zapisz się tutaj:

Czemu wolontariat

w Fundacji Wspierającej Skuteczne Wyjście z Depresji może być dla Ciebie szansą?

zapisz się na listę zainteresowanych:

Justyna Honorata Kiełpińska 

Założycielka Fundacji Wspierającej Skuteczne Wyjście z  Depresji. Psycholog  z blisko 20-letnim stażem pracy, terapeuta integrujący różne podejścia terapeu tyczne, jak terapia poznawczo-behawioralna, ericsonowska, NLP, Gestalt, tera pia schematów, terapia traumy, terapia skoncentrowana na współczuciu (CFT),  Time Perspective Therapy (TPT), terapia skoncentrowana na emocjach (EET),  terapia skoncentrowana na rozwiązaniu (TSR). Stosuje także elementy bioener goterapii Alexandra Lowena, Life Flow Therapy, Totalnej Biologii oraz hipnozy. 

Od 2011 realizuje się także jako międzynarodowy coach ICC i dyplomowany  coach ICF. A od 2014 jest terapeutą ustawień Hellingerowskich. W 2019 roku  zdobyła uprawnienia nauczyciela Soul Body Fusion. Szczególnie bliskie jej ser cu są wszelkie metody pracy z ciałem, w tym Rio Abierto Italia, Sistema per  I’integrazione corpo – mente – spirito, którego autorami są Claudia Casanovas,  Maria Clotilde Robustelli i Vincenzo Rossi, Pesso Boyden System Psychomotor  (PBSP), terapia tańcem Marii Skomer, Anny Pohlmann, Detlefa Kapperta, Da nuty Koziełło i Zuzanny Pędzich. 

Specjalizuje się w skutecznym wyjściu z depresji, co według jej metodologii  oznacza nie tylko pozbycie się objawów depresji (farmakoterapia), ale dotar cie do jej przyczyny (terapia) oraz zainwestowanie w  rozwój osobisty (co aching), by zdobyć zaufanie do siebie i umiejętności radzenia sobie przed jej  nawrotem.

Od 2018 roku realizuje z sukcesem autorski PROGRAM SKUTECZNEGO WYJ ŚCIA Z DEPRESJI, tj. AKADEMIĘ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI. Więcej: www. kielpinska.com.

Autorka niezwykle skutecznego Procesu Wybaczenia, który także jest efek tem integracji wielu metod terapeutycznych, ale przede wszystkim głębokie go przekonania, że warto uwolnić się od trudnej przeszłości, by cieszyć się  życiem tu i teraz, świadomie budując życie według własnych wartości. Więcej:  TUTAJ.